Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Cao Van Bai
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Bảo Lộc
Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 81 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 893 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 148393 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ GHÉ THĂM WEBSITE HOÀNG DUNG!