Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Châu Ngọc Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hungchng
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ninh Hải
Quận/huyện Huyện Ninh Hải
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Thọ Hải, Nguyễn Văn Tường
Đã đưa lên 206 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 341 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 107070 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ GHÉ THĂM WEBSITE HOÀNG DUNG!