Bài: au-âu (T1)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hoàng Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:11' 03-11-2015
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
TIẾNG VIỆT LỚP 1
BÀI: 39 au-âu
Giáo viên: HOÀNG DUNG
Trường Tiểu học Cam Lợi
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
a
u
c
cây cau
â
u
â
u
c
a
u
cái cầu
Bài : 37
a
u
c
cây cau
â
u
â
u
c
a
u
cái cầu
cây cau
cái câu
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
a
u
c
cây cau
â
u
â
u
c
a
u
cái cầu
rau cải
lau sậy
châu chấu
sáo sậu
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
a
u
c
cây cau
â
u
â
u
c
a
u
cái cầu
rau cải
lau sậy
châu chấu
sáo sậu
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
lau sậy
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
a
u
c
cây cau
â
u
â
u
c
a
u
cái cầu
rau cải
lau sậy
châu chấu
sáo sậu
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
châu chấu
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
a
u
c
cây cau
â
u
â
u
c
a
u
cái cầu
rau cải
lau sậy
châu chấu
sáo sậu
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
sáo sậu
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
a
u
c
cây cau
â
u
â
u
c
a
u
cái cầu
rau cải
lau sậy
châu chấu
sáo sậu
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
Viết bảng
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
Viết bảng
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
Viết bảng
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
Viết bảng
a
u
c
cây cau
â
u
â
u
c
a
u
cái cầu
cây cau
cái câu
rau cải
lau sậy
châu chấu
sáo sậu
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
TRÒ CHƠI:
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
Tìm tieáng, töø coù chöùa vaàn au-aâu ?
a
u
c
cây cau
â
u
â
u
c
a
u
cái cầu
cây cau
cái câu
rau cải
lau sậy
châu chấu
sáo sậu
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
Dặn dò:
Chuẩn bị tiết 2: au-âu
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2015
Tiếng Việt
Bài : 37
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Giáo viên: HOÀNG DUNG
 
Gửi ý kiến

CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ GHÉ THĂM WEBSITE HOÀNG DUNG!